Hlavní nabídka



Vítejte na stránkách dobrovolných hasičů z Brna-Králova Pole


titulka

Dobrovolný hasičský sbor v Brně - Králově Poli byl založen v roce 1880.

V současné době má 104 členů.
Jednotka SDH je složena ze tří družstev.
Zasahujeme zejména u požárů a technických zásazích.
Účastníme se asistenčních služeb, akcí pro veřejnost a soutěží.

Organizujeme preventivní programy pro základní i mateřské školy a dny otevřených dveří. 
Máme i ženské družstvo hasiček.

Při sboru působí oddíl mladých hasičů s dlouholetou tradicí.

______________________________________________________________________________________


Plánované akce:


JSDH, sportovní družstvo, spolková činnost:

12. 10. 2019  Závod všestrannosti - pomoc s organizací

                              (SDH Královo Pole a SDH Útěchov)


Mladí hasiči:

so 07. 12.

Mikulášská výprava

dor.,

st.,

ml.

čt 19. 12.

Vánoční schůzka MH

dor.,

st.,

ml.

pá 28. 2. – ne 1. 3. 2020

Halová soutěž v Havířově

 

st.

ml

 

Přehled obsahuje všechny nám v tuto chvíli známé termíny, v průběhu roku může dojít k doplnění dalších akcí. Nejvýznamnější soutěže, kde je žádoucí, aby se zúčastnili všichni členové soutěžních družstev, jsou vyznačeny tučně. Bližší informace poskytnou vedoucí na schůzkách jednotlivých skupin.