Hlavní nabídkaJednotka SDH PDF Tisk
jednotkan
 
  • Máme 24 členů pracujících v jednotce dobrovolně, rozřazeni jsou do tří družstev
  • Členové se účastní pravidelných školení, výcviků a specializačních kurzů
  • Zasahujeme při požárech, odčerpávání vody a jiných mimořádných událostech
  • Účastníme se soutěží a asistenčních služeb
  • Jsme vybaveni pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, dále také pro práci na vodě
  • Můžete nás vidět také na akcích pro veřejnost
  • Zřizovatelem jednotky je městská část Brno-Královo Pole
  • V plošném pokrytí jsme zařazeni jako jednotka požární ochrany s místní působností JPO V
  • Za svou práci jsme byli odměněni několika oceněními, poděkováními, pamětními listy a stuhou k praporu